Τα Χαρακτηριστικά μας

_ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Διδάσκουμε στους μαθητές μας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και τους μεταφέρουμε την φιλοσοφία του νικητή ώστε στο τέλος να είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές στο δυσκολότερο μάθημα.
_ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΙΣΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Τα τελευταία 10 χρόνια παρουσιάζουμε την καλύτερη ακολουθία αρίστων βαθμολογιών στα Μαθηματικά κατεύθυνσης σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο φροντιστήριο στη Λαμία. Γεγονός που καταδεικνύει, βάσει αναμφισβήτητων βαθμολογικών αποτελεσμάτων, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της δουλειάς μας.
_ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές με απόλυτη εξειδίκευση στο αντικείμενό τους που διαθέτουν πολυετή φροντιστηριακή θητεία.
_ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ / ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Εφαρμόζουμε ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της ύλης διαμορφώνοντας επίπεδα τμημάτων τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψιν τις επιδόσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
_ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Εφαρμόζεται σε κάθε μαθητή σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να βοηθηθεί άμεσα, όταν χρειαστεί. Επίσης, πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ενημερώσεις προόδου, βασισμένες στις γραπτές και προφορικές επιδόσεις του υποψηφίου.
_ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ TEST - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ Διαγωνίσματα προσομοίωσης προγραμματίζονται όλη τη φροντιστηριακή χρονιά, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και το ύφος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ώστε οι μαθητές μας να είναι απόλυτα καλυμμένοι στο γνωστικό αντικείμενο και απόλυτα εξοικειωμένοι με την τακτική ενός διαγωνίσματος (Ψυχολογία - Διαχείριση χρόνων - Ελιγμοί σε κρίσιμα σημεία).
_ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΥΛΗΣ Η ύλη διδάσκεται αναλυτικά από μηδενική βάση, τόσο για τις ανάγκες του λυκείου όσο και για τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων καλύπτοντας οποιοδήποτε κενό έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη.
_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Αυστηρός προγραμματισμός ύλης (ανά μάθημα) βάσει χρονοδιαγράμματος για την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή της. Αυτό μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολύτιμες επαναλήψεις.