Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο:

Α Γυμνασίου 2,5 Ώρες Μαθήματος
Β Γυμνασίου 2,5 Ώρες Μαθήματος
Γ Γυμνασίου 3 Ώρες Μαθήματος
Διαγωνίσματα 6 τρίωρα διαγωνίσματα / χρόνο

* Ώρες = Ώρες ανά εβδομάδα